Impressum

 

Fokus Strategie GmbH

c/o Flamur Shala

Grendelstrasse 19 | Grendel 19

6004 Luzern

078 753 79 62

shala@fokus-strategie.ch

fokusstrategie@gmail.com

Luzern Panorama View Süd (Video von Flamur Shala)
Luzern Panorama View Nord (Video von Flamur Shala)

© 2020 Fokus Strategie GmbH