Impressum

 

Fokus Strategie GmbH

c/o Flamur Shala

Grendelstrasse 19

6004 Luzern

shala@fokus-strategie.ch

© 2020 Fokus Strategie GmbH